Chú ý Luật cộng đồng GamethuVN

Thảo luận trong 'Thông Báo' bắt đầu bởi Thiên Thanh Hi, 10/5/17.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi
 1. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  LUẬT CỘNG ĐỒNG GAMETHUVN
  Lời nói đầu
  Cộng đồng GamethuVN có 03 bộ luật gồm: Luật cốt lõi, Luật game cơ sở và Luật diễn đàn. Mỗi bộ luật nên được đăng tải riêng, tuy nhiên vì các bộ luật đều dùng chung một số điều và để thuận tiện cho các thành viên theo dõi, đối chiếu nên chúng tôi gộp chung lại thành “Luật cộng đồng GamethuVN”. Như vậy, “Luật cộng đồng GamethuVN” là tên gọi chung của 03 bộ luật đã nêu trên; mặc dù cách làm này chưa được chuẩn mực nếu xét về khía cạnh văn bản pháp luật, nhưng giảm bớt được một số rườm rà, dễ hiểu và đủ ý.

  Luật cộng đồng GamethuVN được xây dựng từ bộ “Quy tắc ứng xử” ban hành ngày 14/12/2012.

  Bên dưới mỗi bộ luật sẽ có mục “Hướng dẫn”, tương đương với văn bản hướng dẫn luật, nhằm giải thích thêm một số điều để giúp thành viên nắm được tinh thần cốt yếu của bộ luật.

  Luật cộng đồng GamethuVN dưới đây được trình bày làm 04 phần:
  Phần 1: Luật cốt lõi.
  Phần 2: Quy ước và quy tắc chung.
  Phần 3: Luật game cơ sở.
  Phần 4: Luật diễn đàn.


  Luật cộng đồng GamethuVN phiên bản 2017 do admin cộng đồng @Thiên Thanh Hi xây dựng và được lãnh đạo tối cao của GamethuVN hiện tại là admin @fantasymc thông qua.
   
  Last edited: 10/5/17
 2. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Phần 1: Luật cốt lõi

  Chương 1. Nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh
  Điều 1.
  Luật cốt lõi là phần luật gốc rễ của Luật cộng đồng, thể hiện tôn chỉ hoạt động của cộng đồng GamethuVN, là khuôn mẫu để xây dựng các luật, lệ và quy định khác nhằm điều chỉnh hành vi của các cá nhân khi tham gia mọi dịch vụ và hoạt động do GamethuVN cung cấp hoặc tổ chức [1].

  Điều 2. Luật cộng đồng được áp dụng kể từ thời điểm được ban hành, trừ trường hợp lãnh đạo tối cao của GamethuVN có quyết định khác [2].

  Chương 2. Tôn chỉ hoạt động
  Điều 3. GamethuVN là mạng xã hội online gồm tập hợp những người Việt Nam yêu game MU online nói riêng và game online nói chung.

  Điều 4. Mọi hoạt động của GamethuVN đều lấy sự phát triển của con người làm trung tâm, vì một môi trường giải trí tiết kiệm, lành mạnh, đem lại lợi ích cho cuộc sống của con người.

  Điều 5. Sự ổn định, phát triển và lâu bền của cộng đồng GamethuVN là mục tiêu tối cao mà mọi thành viên đều có quyền và nghĩa vụ phải tham gia xây dựng, gìn giữ. Thành viên nào có hành vi gây hại chung đến cộng đồng GamethuVN có thể bị khai trừ vĩnh viễn [3].

  Điều 6. Các dịch vụ và hoạt động do GamethuVN cung cấp hoặc tổ chức sẽ được trình bày và cập nhật thường xuyên tại bài viết “Những nét chính về GamethuVN” đăng tại đường dẫn sau:
  http://diendan.gamethuvn.net/threads/957064/

  Điều 7. Cộng đồng GamethuVN có ba bộ luật gốc để điều chỉnh hành vi của mọi cá nhân khi tham gia các dịch vụ và hoạt động do GamethuVN cung cấp hoặc tổ chức, bao gồm: Luật cốt lõi, Luật game cơ sở và Luật diễn đàn. Ba bộ luật này được gọi chung là “Luật cộng đồng”.

  Điều 8. Những quyền và lợi ích của thành viên GamethuVN được quy định trong Luật cộng đồng còn được gọi là “Quyền bất khả xâm phạm”. Những quyền này sẽ được Ban quản trị bảo vệ tuyệt đối và phân xử công bằng nếu thành viên bị xâm phạm đến.

  Điều 9. Khách ghé thăm có trách nhiệm tìm hiểu và đồng ý với Luật cộng đồng GamethuVN trước khi tiến hành đăng ký thành viên GamethuVN thông qua trang đăng ký tài khoản diễn đàn hoặc tài khoản server game. Khi đăng ký thành viên GamethuVN đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Luật cộng đồng GamethuVN và chịu mọi trách nhiệm về hoạt động của mình trong phạm vi điều chỉnh của luật này.

  Chương 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên
  Điều 10. Mọi thông tin về bản thân, nhận thức, mối quan hệ của mỗi thành viên đều phải được tôn trọng và ghi nhận khách quan.

  Điều 11. Thành viên được tham gia đầy đủ và không giới hạn các hoạt động của cộng đồng trừ khi hoạt động ấy có quy định khác.

  Điều 12. Thành viên được nêu ý kiến trong mọi vấn đề có liên quan đến quyền lợi nhưng phải tuân thủ cách sử dụng về ngôn từ đã được quy định tại Luật cộng đồng.

  Điều 13. Thành viên có quyền chất vấn thành viên ban quản trị diễn đàn hoặc ban quản trị game nếu nhận thấy thành viên ban quản trị ấy có ứng xử hoặc cách làm việc không đúng mực, trái với các quy định của Luật cộng đồng.

  Điều 14. Nghĩa vụ của mọi thành viên GamethuVN là đảm bảo hoạt động của mình không gây tổn hại đến Quyền bất khả xâm phạm của thành viên khác [4].

  Điều 15. Mọi thành viên đều không được phép đăng tải thông tin riêng tư của thành viên khác dưới bất kì hình thức nào. Ngoại trừ hai trường hợp:
  1. Chủ nhân của những thông tin ấy đã công khai, ủy quyền công khai hoặc không phản đối việc công khai.
  2. Ban quản trị yêu cầu người có thông tin cung cấp để phục vụ công tác đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan [5].

  Điều 16. Nếu thành viên vi phạm một điều luật bất kỳ trong Luật cộng đồng, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng chế tài đã được quy định về điều luật ấy mà không cần phải báo trước [6].

  Chương 4. Ban quản trị GamethuVN (BQT GamethuVN)
  Điều 17. Ban quản trị GamethuVN là đội ngũ lãnh đạo và đại diện cho toàn thể GamethuVN, có quyền lập pháp và hành pháp, có quyền quyết và phủ quyết trong mọi hoạt động của cộng đồng GamethuVN [7].

  Điều 18. BQT GamethuVN chỉ bao gồm các administrator (admin). Mỗi dịch vụ của GamethuVN có thể có đội ngũ ban quản trị (BQT) riêng, như BQT diễn đàn, BQT server game.v.v. đội ngũ này chỉ đại diện và có quyền phát ngôn về dịch vụ ấy chứ không đại diện cho toàn thể GamethuVN.

  Điều 19. Khi thực hiện chế tài đối với hành vi vi phạm của thành viên, người được giao trách nhiệm xử lý phải chứng minh được thành viên có tội dựa trên chứng cứ thu thập được từ hoạt động của thành viên ấy và đối chiếu với các điều luật cụ thể trong Luật cộng đồng [8].

  Điều 20. Mọi quy định khác của GamethuVN nằm ngoài Luật cộng đồng sẽ chỉ hợp pháp và có hiệu lực nếu không có bất kì điều khoản nào trái với Luật cộng đồng và phải được thông qua bởi lãnh đạo cao nhất của lĩnh vực mà quy định ấy muốn áp dụng [9].

  Điều 21. Đội ngũ BQT GamethuVN, đội ngũ BQT các dịch vụ thuộc GamethuVN cùng các quy định về thẩm quyền đối với từng đội ngũ và cá nhân sẽ được trình bày và cập nhật thường xuyên trong tài liệu “Nhân sự trong Ban Quản Trị” đăng tại đường dẫn dưới đây:
  http://diendan.gamethuvn.net/threads/523

  Điều 22. Chỉ lãnh đạo tối cao của GamethuVN có quyền sửa đổi, công bố hoặc thông qua những quy định khác về Luật cộng đồng.

  ____________________________________
  Hướng dẫn:
  [1] Các dịch vụ và hoạt động do GamethuVN cung cấp hoặc tổ chức được quy định tại điều 6 của luật này.
  [2] Lãnh đạo tối cao của GamethuVN được quy định tại điều 21 của luật này.
  [3] Chẳng hạn như tấn công hoặc thực hiện hành vi khiến một hoạt động hoặc dịch vụ của GamethuVN bị gián đoạn. Đây là hành vi xâm hại đến quyền và lợi ích của nhiều thành viên khác.
  [4] Quyền lợi đi kèm với trách nhiệm, bạn có quyền lợi đồng thời có nghĩa vụ không được xâm hại đến quyền lợi của người khác. Điều này có nghĩa: điều bạn không muốn thì đừng làm nó cho người khác. Bạn muốn được tôn trọng thì hãy tôn trọng người khác, bạn muốn được tự do hoạt động thì đừng xâm phạm hoạt động của người khác, bạn không muốn bị vu khống thì đừng đưa thông tin thiếu căn cứ về người khác.v.v..
  [5] “Lợi ích cho các bên liên quan” bao gồm quyền thành viên GamethuVN và quyền con người được quy định bởi pháp luật Việt Nam.
  [6] Căn cứ theo điều 9, Luật cốt lõi: Tham gia GamethuVN nghĩa là bạn đã đồng ý với Luật cộng đồng và chấp nhận chịu mọi trách nhiệm về hoạt động của mình. Do đó, khi bạn vi phạm quy định, cơ quan hoặc cá nhân có chức năng của BQT GamethuVN sẽ áp dụng chế tài mà không cần phải thông báo trước. Chỉ có thông báo sau khi đã áp dụng chế tài (đối với game là tuyên án, đối với diễn đàn là tin nhắn nhắc nhở). Khi bị áp dụng chế tài, bạn có trách nhiệm tìm hiểu lại về Luật cộng đồng để rút kinh nghiệm.
  [7] Tùy từng vấn đề phải giải quyết mà BQT GamethuVN sẽ sử dụng phương pháp phù hợp để nghiên cứu, thực hiện nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Trong đa số trường hợp, những điều chỉnh liên quan đến các dịch vụ và hoạt động của GamethuVN sẽ được BQT trưng cầu lấy ý kiến, tiếp thu góp ý rồi mới thực hiện, tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, BQT có quyền thực hiện các điều chỉnh mà không cần phải trưng cầu ý kiến, đồng thời có quyền từ chối giải thích.
  [8] Khi đối chiếu với các điều luật trong Luật cộng đồng, nếu cần dẫn chứng, người có thẩm quyền cần chỉ rõ vị trí của những điều luật ấy trong bộ luật theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Cụ thể:
  1. Những điều luật có thứ tự bằng chữ cái nhỏ như a), b), c)... gọi là: điểm.
  2. Những điều luật có thứ tự bằng số Ả Rập như 1, 2, 3... gọi là: khoản.
  3. Những điều luật có thứ tự bắt đầu bằng chữ kèm số như Điều, Mục, Chương thì gọi theo tương tự.
  Ví dụ:
  • “Căn cứ theo điểm a/b/c, khoản 1, điều 9, chương 1, Luật game cơ sở.”
  • “Cách gọi này căn cứ theo khoản 8 phần Hướng dẫn của Luật cốt lõi.”
  [9] Luật dành cho game phải được admin game thông qua, tương tự với luật dành cho diễn đàn. Lãnh đạo cao nhất của từng dịch vụ hoặc lĩnh vực sẽ có những thông báo riêng.
   
  Last edited: 10/5/17
 3. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Phần 2. Quy ước và quy tắc chung

  Chương 1. Giải thích từ ngữ
  Điều 1. Sử dụng ngôn từ sai quy định:

  1. Dùng ngôn từ thô tục hoặc gây liên tưởng đến ý nghĩa xấu [1].
  2. Xâm phạm đến quyền được tôn trọng của cá nhân, tập thể: xúc phạm, phân biệt đối xử, quấy rối [2], đem làm trò cười [3].
  3. Xâm phạm đến quyền được tự do hoạt động của thành viên khác: đe dọa không được mua bán hoặc tham gia hoạt động bất kì của GamethuVN.
  4. Biến tấu từ ngữ với mục đích thể hiện ý nghĩa xấu:
   a) Dùng cách đặt kí tự, đặt dấu, ngữ pháp, cách diễn đạt khác với các quy tắc và cách hiểu phổ biến của tiếng Việt; dùng các kí tự viết tắt, không dấu hoặc sắp xếp thành biểu tượng để thể hiện nghĩa [4].
   b) Dùng tiếng nước ngoài, tiếng địa phương, từ đồng âm khác nghĩa, từ tượng hình, tượng thanh, tiếng lóng, nói lái hoặc thủ thuật khác để thể hiện nghĩa [5].
   c) Kết hợp hành vi, hình ảnh và từ ngữ để thể hiện nghĩa.
  5. Spam: Sử dụng chức năng gửi văn bản hoặc chức năng liên lạc với nội dung lặp lại nhiều lần gây phiền hà tới thành viên khác [6].

  Điều 2. Đưa thông tin bất hợp pháp:
  1. Đưa thông tin thiếu khách quan [7], chưa được xác minh [8], võ đoán [9], vu khống [10] đến:
   a) Công tác kinh doanh, tổ chức, phát hành game và dịch vụ của GamethuVN.
   b) Quyền, lợi ích hợp pháp và thông tin của cá nhân, tập thể.
   c) Tôn giáo, chính trị, quốc phòng, tình báo, kinh tế [11].
   d) Lịch sử, văn hoá [12], thuần phong mỹ tục Việt Nam [13].
  2. Thông tin có mục đích khiêu dâm, đồi trụy, chỉ hoặc ám chỉ đến hoạt động sinh lý, tình dục hoặc phần kín của cơ thể (người và vật). Truyền bá tệ nạn xã hội [14].
  3. Quảng cáo các trang web, game, sản phẩm, dịch vụ không phải của GamethuVN mà chưa có sự chấp thuận của BQT.
  4. Đăng tải thông tin riêng tư của thành viên khác mà không nằm trong trường hợp được cho phép theo quy định tại điều 15, Luật cốt lõi. Bao gồm:
   a) Tên, tuổi, ngày sinh, quê quán, dân tộc, đặc điểm nhận dạng, điều kiện kinh tế.
   b) Học vấn, nghề nghiệp, kỹ năng công việc, sở thích, tôn giáo, quan điểm chính trị.
   c) Thông tin liên lạc: địa chỉ nhà/nơi làm việc, email, số điện thoại…
   d) Các mối quan hệ cá nhân: gia đình, công việc, bạn bè…
   e) Thông tin tài khoản hoặc nhật ký sử dụng dịch vụ, hoạt động tại GamethuVN.
  5. Mạo danh: Cố ý sử dụng bất kì hình thức nào để mạo danh, gây lầm tưởng hoặc liên tưởng bản thân là một người khác hoặc bắt chước chức năng, hành vi của người khác nhằm mục đích giải trí, trục lợi, quấy rối hoặc gây thiệt hại về uy tín, tài sản của người bị mạo danh.

  Điều 3. Hành vi khiêu khích: Dùng ngôn từ sai quy định nhằm mục đích đụng chạm đến thông tin riêng tư, cách xưng hô về vai vế, kĩ năng trong game của thành viên khác.

  Điều 4. Hành vi kích động, lôi kéo: Đưa thông tin bất hợp pháp nhằm mục đích hoặc khiến thành viên khác hiểu sai về sự việc dẫn đến có hành vi gây hại đến cộng đồng hoặc đến chính thành viên bị kích động, lôi kéo.

  Điều 5. Chiếm đoạt trái phép tài sản:
  1. Giả mạo thành viên BQT hoặc người được BQT cấp chức năng để lừa đảo lấy đồ, tài sản trong game, tài sản tại diễn đàn hoặc thông tin tài khoản của thành viên khác.
  2. Sử dụng thủ đoạn khác trên internet [15] để trộm cắp tài sản và tài khoản của thành viên khác mà không phải do bị hại tự nguyện cung cấp những thông tin về tài khoản hoặc làm trái với quy định khác của các dịch vụ bảo vệ tài sản trong game.

  Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến hành vi gây hại
  Được hiểu là thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các hành vi sau đây:
  1. Hack/bot: mọi hành vi sử dụng công nghệ nhằm tác động gian lận đến cách hoạt động hoặc xâm hại đến game và tài khoản của thành viên GamethuVN. Như: hack tốc độ, hack thông tin, hack đồ, hack point, gửi link chứa virus.v.v..
  2. Dupe: mọi hành vi tạo lỗi, lợi dụng lỗi nhằm gian lận, tăng bất hợp pháp tài sản đang có.
  3. Thông tin bất hợp pháp: Được quy định tại điều 2 của phần này.

  Điều 7. Những từ khác:
  1. Dùng trong Luật game cơ sở
   a) Char: character (nhân vật).
   b) Acc: account (tài khoản game).
   c) Block chat: khóa chức năng chat của nhân vật.
   d) Block acc: khóa quyền sử dụng tài khoản game.
  2. Dùng trong Luật diễn đàn
   a) Nick/id: nickname/Identification, biệt danh/nhận dạng của người dùng, tức tên tài khoản diễn đàn.
   b) Number id: số nhận dạng tài khoản diễn đàn, đây là số thứ tự của tài khoản diễn đàn dựa trên thời gian đăng ký. Số này nằm sau cùng trong đường dẫn đến trang tài khoản của các nick diễn đàn.
   c) Thread/topic: chủ đề thảo luận.
   d) Reply/comment: bài viết tham gia trong một chủ đề.
   e) Banned: ngăn chặn quyền sử dụng nick diễn đàn.
   f) Banned reply: ngăn chặn quyền gửi bài viết trong một chủ đề nào đó.

  Chương 2. Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ
  Điều 8. Tình tiết tăng nặng:

  1. Gây ảnh hưởng đến nhiều người [16].
  2. Gây ảnh hưởng đến một người nhiều lần trong trường hợp người đó không kháng cự [17].
  3. Xúc phạm người thân của người khác [18].
  4. Kích động, xúi giục, khiêu khích người khác phạm tội.
  5. Xúc phạm/coi thường, tuyên truyền sai về Luật cộng đồng, dịch vụ của GamethuVN và BQT [19].
  6. Phạm tội có tổ chức hoặc có tính chuyên nghiệp [20].
  7. Phạm tội nhiều lần hoặc sử dụng nhiều char/acc hoặc nickname để phạm tội. Tăng 1,5 lần mức phạt theo khung/mỗi lần phạm tội, trừ trường hợp có quy định khác.
  8. Cùng lúc phạm nhiều tội.

  Điều 9. Tình tiết giảm nhẹ:
  1. Sai phạm lần đầu, hậu quả không lớn.
  2. Phạm tội trong tình trạng bị kích động, bị khiêu khích; đã hoặc đang bị đối tượng khác thực hiện hành vi sai trái theo qui định của luật này.
  3. Tài khoản sai phạm có hình thức đền bù, khắc phục hậu quả cho bị hại hoặc được sự chấp nhận của bị hại xin ân xá, giảm tội.
  4. Chủ tài khoản/nhân vật sai phạm đang hoạt động tích cực, có đóng góp trong game và trên diễn đàn.

  Điều 10. Khi quyết định hình phạt, người có thẩm quyền phải cân nhắc các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ của bị cáo:
  1. Nếu tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn tình tiết tăng nặng từ 02 tình tiết tở lên, có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.
  2. Nếu tình tiết tăng nặng nhiều hơn tình tiết giảm nhẹ từ 02 tình tiết trở lên, có thể quyết định hình phạt trên mức cao nhất của khung hình phạt nhưng không quá 1,5 mức cao nhất của khung.
  3. Các tình tiết đã dùng để định tội/định khung hình phạt thì không được dùng làm tình tiết tăng nặng hoặc tình tiết giảm nhẹ.

  ____________________________________
  Hướng dẫn:
  [1] Ý nghĩa xấu: bao gồm khoản 2/4 điều 1 và khoản 1/2 điều 2 của phần này.
  [2] Quấy rối: Thường xuyên nhắn tin, gọi tên hoặc nhắc đến thành viên khác một cách vô nghĩa và vẫn tiếp tục làm vậy cho dù đã được thành viên kia đề nghị dừng lại.
  [3] Đem làm trò cười: Mỉa mai/chế giễu về quyền nhận thức, kỹ năng trong game hoặc thông tin riêng tư.
  [4] Ví dụ: "do con cho" sẽ được hiểu là "đồ con chó" (câu chửi) chứ không phải là "đồ còn cho" (còn vật phẩm thì cho). Biểu tượng /> sẽ được hiểu là có ý nói đến con chó (hình đầu chó). "thằng CHém giÓ", chữ "ch" và "ó" viết in HOA, có ý xúc phạm: thằng chó.
  [5] Ví dụ: "go go go" (tiếng Anh = đi đi đi). có thể được lạm dụng để chỉ tiếng sủa của chó, ý chửi người khác là chó.
  [6] Đối với game là kênh chat, đối với diễn đàn là việc gửi bài viết. Lỗi vi phạm "spam" trên diễn đàn còn có quy định khác như gửi bài sai chủ đề...
  [7] Thiếu khách quan: thông tin đã bị ý thức cá nhân làm ảnh hưởng, thêm/bớt không còn đúng với sự thật vốn có.
  [8] Xác minh: được chứng minh là đúng với sự thật khách quan.
  [9] Võ đoán: suy đoán thiếu căn cứ, không có lập luận xác đáng.
  [10] Vu khống: Bịa đặt chuyện xấu, vu oan.
  [11] Kinh tế: kinh tế trong game hoặc kinh tế các vùng miền, lãnh thổ và thế giới.
  [12] Văn hóa: di sản vật thể (di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, di vật, bảo vật), di sản phi vật thể (tri thức, âm nhạc, hội họa, văn học, lễ hội.v..v..).
  [13] Thuần phong mỹ tục: đạo lý sống, thói quen sinh hoạt, những quan niệm tốt đẹp được thế hệ trước truyền lại và được thừa nhận rộng rãi.
  [14] Truyền bá tệ nạn xã hội: khuyến khích, mua/bán, phổ biến các sản phẩm và hành vi bị pháp luật ngăn cấm. Truyền bá tư tưởng gây hại cho đời sống của con người như bỏ học, bỏ nhà đi bụi, tự tử.v.v.
  [15] Nếu kẻ gian sử dụng thủ đoạn trong đời thực thì nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật cộng đồng, BQT không thể can thiệp đến mối quan hệ giữa con người với con người.
  [16] Trong game: sử dụng ngôn từ sai quy định trên kênh thế giớilà gây ảnh hưởng đến nhiều người, tội bị tăng nặng. Nếu chửi nhau trong game mà dùng kênh chat thường hoặc chat riêng thì tội sẽ nhẹ hơn. Trên diễn đàn: nội dung sai phạm nhằm vào nhiều thành viên khác cùng lúc, chỉ tính những người trực tiếp bị nhằm vào, không tính những người đọc.
  [17] Nếu hai thành viên đang cùng xúc phạm nhau thì lỗi thuộc về cả hai, nhưng nếu bên A xúc phạm bên B mà B không kháng cự lại thì lỗi thuộc về A, tội của A sẽ nặng hơn.
  [18] Ông, bà, cha, mẹ, chồng/vợ, con, họ hàng, bạn bè, người yêu.v.v.
  [19] Dùng ngôn từ sai quy định hoặc đưa thông tin Bất hợp pháp với đối tượng là game, diễn đàn, BQT hoặc có thái độ coi thường pháp luật như đùa cợt trước cách xử lý của BQT, thách thức, "nhờ" block acc.v.v..
  [20] Có kế hoạch, tính toán bài bản chứ không phải tự phát. Sử dụng công nghệ cao để hỗ trợ hành vi phạm tội.
   
  Last edited: 22/5/17
 4. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Phần 3. Luật game cơ sở

  Chương 1. Phần chung
  Điều 1.
  Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
  Mọi hành vi của các nhân vật và tài khoản diễn ra trong game hoặc trên hệ thống quản lý tài khoản của mọi cụm máy chủ thuộc GamethuVN.

  Điều 2. Luật game cơ sở mặc định được áp dụng cho cụm máy chủ MU Hà Nội. Các cụm máy chủ khác có thể xây dựng luật game riêng nhưng phải dựa trên luật game cơ sở.

  Điều 3. Những hành vi khiến người chơi tự gây thiệt hại cho chính mình trong trường hợp người chơi buộc phải biết hậu quả do hành vi ấy gây ra nhưng vẫn thực hiện sẽ không được BQT hỗ trợ [1].

  Điều 4. Hệ thống chế tài
  Các chế tài được áp dụng bao gồm:
  1. Nhắc nhở: áp dụng đối với trường hợp có hành vi vi phạm nhưng chưa đủ cấu thành tội phạm. Nếu vẫn tiếp tục vi phạm thì có thể bị áp dụng các chế tài nặng hơn theo quy định của Luật này.
  2. Cảnh cáo: áp dụng với trường hợp phạm tội lần đầu, mức độ vi phạm chưa nghiêm trọng. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị áp dụng hình thức chế tài nặng hơn. Hình phạt sẽ là tổng hợp hình phạt của lần bị cảnh cáo và lần vi phạm tiếp theo.
  3. Block chat: áp dụng với tội sử dụng ngôn từ sai quy định.
  4. Block acc có thời hạn: áp dụng cho trường hợp vi phạm nghiêm trọng, các trường hợp block có thời hạn sẽ bị tính án tích theo quy định tại điều 5 của luật này.
  5. Tịch thu hoặc block acc vô thời hạn: áp dụng theo điều 10 của luật này.

  Điều 5. Án tích
  1. Sau mỗi lần nhắc nhở hoặc block chat/acc cảnh cáo, acc bị cảnh cáo/block bị theo dõi trong thời gian tối thiểu 2 tuần, tối đa 3 tháng; với acc bị block từ 07 ngày trở lên: thời gian theo dõi gấp 2 lần thời gian thụ án. Trong thời gian này nếu tiếp tục vi phạm sẽ được coi là "tái phạm" và phải chịu tình tiết tăng nặng theo quy định của Luật này.
  2. Hết thời gian theo dõi, acc không tái phạm được xóa án tích và trở thành công dân bình thường.

  Điều 6. Thời gian thụ lý
  Trong thời gian không quá 07 ngày kể từ thời điểm tài khoản/nhân vật phạm tội, người được giao nhiệm vụ xử lý tố cáo phải có ý kiến trả lời hoặc giải quyết. Không giải quyết ngoài thời hạn này, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

  Điều 7. Quyền bào chữa
  Trước khi đưa ra quyết định xử lý, người có chức năng phải duyệt topic để những thành viên liên quan có thể thực hiện quyền bào chữa của mình. Các topic tố cáo chiếm đoạt tài sản thì không duyệt trước khi tuyên án để tránh việc tẩu tán tài sản.

  Điều 8. Kháng án
  Bản án có hiệu lực từ khi tuyên. Nếu thấy nội dung bản án chưa đúng với Luật game, trong vòng 03 ngày kể từ bị khi tuyên án, bị cáo có quyền lập topic đề nghị admin game giải quyết. Quyết định của admin game là quyết định cuối cùng.

  Điều 9. Nộp phạt để xoá tội
  1. Quy định chung:
   a) Không được phép nộp phạt nếu thời hạn bị block quá 07 ngày.
   b) Nếu không phạm tội cụ thể với cá nhân nào thì nộp phạt cho BQT game. BQT trích 50% tiền phạt cho người tố cáo đầu tiên.
   c) Không thay đổi quy định về án tích.
  2. Chi phí nộp phạt:
   a) Block chat: Bạc nộp phạt/ngày = Số lần reset của nhân vật chính/3. Tối đa 300 bạc/ngày.
   b) Block acc: Bạc nộp phạt/ngày = Số lần reset của nhân vật chính/2. Tối đa 1000 bạc/ngày.
  3. Cách thức:
   a) Dùng acc bất kì chuyển khoản cho người bị hại, sau đó dùng chức năng nhắn tin trên diễn đàn cho người đã xử lý vụ án, ghi rõ: "Chuyển X bạc đến acc A vào hồi Y để xoá block Z ngày cho acc B".
   Ví dụ: Chuyển 300 bạc đến acc admin vào hồi 15h07 2/6 để xoá block 3 ngày cho acc phamtoi.
   b) Nộp phạt cho bao nhiêu ngày thì chuyển khoản số lần tương ứng.
   Ví dụ: acc có nhân vật chính reset 100 lần, cần nộp 50*3 = 150 bạc để xoá block cho 3 ngày thì phải chuyển 03 lần 50 bạc, không được chuyển 01 lần 150 bạc.

  Điều 10. Tịch thu acc, hủy acc/tài sản, block acc vô thời hạn.
  Chỉ admin game có thẩm quyền áp dụng hình phạt này!
  1. Tên của acc/nhân vật có ý nghĩa hoặc mục đích xấu được quy định tại điều 1/2, Phần 2 [2].
  2. Có hành vi được quy định tại điều 6, Phần 2.
  3. Căn cứ theo khoản 5, điều 11 của luật này.
  4. Căn cứ theo khoản 3, điều 12 của luật này.
  5. Acc tái phạm từ 05 lần trở lên trong thời gian án tích.

  Chương 2. Các tội cụ thể
  Điều 11. Tội sử dụng ngôn từ sai quy định
  1. Block chat từ 01 đến 02 ngày với Char sử dụng ngôn từ sai quy định từ 05 tin được quy định tại khoản 1/2/3, điều 1, Phần 2 hoặc 10 tin được quy định tại khoản 4, điều 1, Phần 2 hoặc dưới mức trên nhưng có những tình tiết được quy định tại khoản 1/2/3/4 điều 8, Phần 2.
  2. Block chat từ 03 đến 05 ngày với Char sử dụng ngôn từ sai quy định từ 10 tin được quy định tại khoản 1/2/3, điều 1, Phần 2 hoặc 20 tin được quy định tại khoản 4, điều 1, Phần 2 hoặc dưới mức trên nhưng có những tình tiết được quy định tại khoản 1/2/3/4 điều 8, Phần 2.
  3. Block chat từ 03 đến 05 ngày với Char sử dụng ngôn từ sai quy định từ 05 tin được quy định tại điều 2, Phần 2.
  4. Block acc từ 03 đến 07 ngày nếu Char tái phạm nhiều lần hoặc acc có nhiều char vi phạm mà bị block chat quá 05 ngày theo quy định tại khoản 7, điều 8, Phần 2.
  5. Char nào sử dụng ngôn từ sai quy định từ 03 tin được quy định tại khoản 5, điều 8, Phần 2 thì bị block acc vô thời hạn nhưng không ít hơn 02 ngày cho đến khi chính chủ acc gửi bài trình bày lý do trong box Tòa án binh, xin ân xá và hứa không tái phạm.

  Điều 12. Tội chiếm đoạt trái phép tài sản
  1. Block acc từ 07 ngày đến vĩnh viễn đồng thời tịch thu toàn bộ hoặc một phần tài sản với mọi hành vi chiếm đoạt trái phép tài sản được quy định tại điều 5, Phần 2 [3].
  2. Tài sản bị tịch thu tối thiểu bằng 150% so với tổng giá trị tài sản bị hại bị chiếm đoạt. 50% thu thêm sẽ được đưa vào quỹ tổ chức sự kiện chung của cộng đồng.
  3. Nếu số tài sản bị chiếm đoạt có giá trị dưới 1/3 mức lương cơ sở/tháng quy ra bạc [4] thì cứ mỗi 100 bạc tăng thêm 01 ngày block.
  4. Nếu số tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ 1/3 mức lương cơ sở/tháng quy ra bạc trở lên thì acc phạm tội có thể bị block có thời hạn tối đa đến 90 ngày hoặc block vô thời hạn.

  Điều 13. Tội Giả mạo chứng cứ
  1. Char/Acc nào ngụy tạo chứng cứ nhằm tố cáo thành viên khác thì bị phạt theo tội danh đã tố cáo.
  2. Ngụy tạo chứng cứ, tìm cách gây khó khăn, đánh lạc hướng điều tra: tăng 1/3 thời hạn block theo khung hình phạt đã phạm.

  Điều 14. Tội tuyên truyền, hướng dẫn, sử dụng: hack, dupe, cheat, bot, keylog.v.v. những chương trình gây hại cho hệ thống và người chơi, ảnh hưởng đến tính công bằng trong game.
  1. Char/Acc nào có hành vi hành vi tuyên truyền, sử dụng nội dung gây hại nhưng chưa gây hại hoặc hậu quả chưa lớn thì bị block acc từ 07 đến 90 ngày
  2. Char/Acc nào có hành vi hành vi tuyên truyền, sử dụng những chương trình nguy hiểm, đã gây hậu quả lớn thì bị block acc từ 72 ngày đến vô thời hạn [5].
  ____________________________________
  Hướng dẫn:
  [1] Như: chuyển nhầm tài sản sang acc của người chơi khác, xóa nhân vật, xóa đồ, bán đồ vào shop.v.v. Quy định này cũng áp dụng với việc chủ acc đưa mã ưu tiên cho người khác rồi bị lấy mất đồ. Người chơi buộc phải biết nếu bản thân cẩu thả trong chuyển khoản, bán đồ, xóa nhân vật hoặc đưa thông tin tài khoản cho người khác.v.v. sẽ dẫn đến hậu quả gì, đã biết trước có thể dẫn đến hậu quả gì mà vẫn thực hiện thì người chơi tự chịu trách nhiệm.
  [2] Phần 2: Phần “Quy ước và quy tắc chung” của Luật cộng đồng.
  [3] Đọc kĩ điều 5, Phần 2 và điều 3, Luật game. Đối chiếu với điều 12, Luật game thì BQT sẽ chỉ xử lý trong trường hợp thành viên bị chiếm đoạt tài sản mà nguyên nhân không phải do thành viên ấy đã tự nguyện chuyển khoản hoặc cung cấp thông tin về acc và không làm trái với quy định của các dịch vụ bảo vệ tài sản tại trang quản lý account. Nói cách khác, BQT chỉ thụ lý vụ án khi tài sản hoặc acc của một thành viên bị biến mất, bị lấy đi mà không phải do chính thành viên ấy đã trợ giúp việc đó hoặc có hành động khiến kẻ gian có thể lợi dụng trong khi đã được cảnh báo trước. Nếu thành viên A đưa mã ưu tiên, đưa thông tin acc cho người chơi B... rồi B chuyển tài sản ra khỏi acc của A thì không được tính là “trái phép”, bởi vì chính A đã “cấp phép” cho B, giúp B vượt qua hệ thống xác minh chính chủ của game. Thành viên nên sử dụng đồng thời 02 dịch vụ bảo hiểm đồ và đăng ký ip để được an toàn.
  [4] Lương cơ sở dựa theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xử lý vụ án, không nên nhầm lẫn với “lương tối thiểu vùng”. Lấy lương cơ sở/tháng chia cho 03 để được số tiền X vnđ, tiếp tục chuyển X vnđ sang bạc dựa theo giá trung bình trên thị trường tại thời điểm ấy (thường là 75k = 1000 bạc), gọi là Xb, có thể gọi đây là con số “Bạc giới hạn”. Sau đó, xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt dựa theo giá chung thấp nhất trên thị trường tại thời điểm xử lý để tính ra giá trị của chúng tương ứng với số bạc Yb. So sánh Yb với Xb.
  [5] Người xử lý có trách nhiệm xác định rõ mức độ nguy hiểm, hậu quả gây ra trước khi xử phạt.
   
  Last edited: 14/5/17
 5. Thiên Thanh Hi

  Thiên Thanh Hi Ban Quản Trị

  Phần 4. Luật diễn đàn

  Chương 1. Các quy định chung
  Điều 1.
  Luật diễn đàn nhằm điều chỉnh mọi hành vi của các thành viên khi sử dụng diễn đàn GamethuVN.

  Điều 2. Không được thực hiện các hành vi được quy định tại điều 1/2/3/4/5/6, Phần 2 dưới bất kì hình thức nào [1].

  Điều 3. Tiêu đề và nội dung bài viết
  1. Gõ tiếng Việt có dấu. Không chấp nhận ngôn ngữ khác, trừ một số từ tiếng Anh thông dụng được dùng trong game hoặc để thể hiện niềm vui, chúc mừng, chào và tạm biệt.
  2. Nội dung tiêu đề (title) và bài viết (topic/reply) phải liên quan đến nhau và được đăng đúng danh mục, đúng chuyên mục (box) được quy định.
  3. Không chấp nhận:
   a) Sử dụng chữ IN HOA hoặc hình biểu tượng chiếm 50% bài viết.
   b) Sử dụng cách viết hoặc màu sắc chữ khác thường gây phản cảm.
   c) Sử dụng quá nhiều từ địa phương, tiếng lóng, từ không rõ nghĩa.v.v. làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt.
   d) Bài viết có từ 03 chữ trở xuống.
   e) Bài viết có nội dung không rõ ràng hoặc không liên quan đến chủ đề topic như: chat nhảm, copy lại số người đang xem, up.v.v.
   Trừ một số hoạt động có quy định khác.
  4. Không sao chép bài của người khác khi trả lời, nếu cần thiết hãy đưa vào thẻ trích dẫn (quote).
  5. Bài sưu tầm phải đặt trong thẻ trích dẫn, trừ trường hợp tạo topic mới để đăng bài sưu tầm và phải ghi rõ nguồn.

  Điều 4. Đặc biệt nghiêm cấm
  1. Áp đặt, bịa đặt, đưa thông tin sai lệch về công tác kinh doanh, tổ chức, hoạt động, phát hành game và dịch vụ của GamethuVN.
  2. Đăng nội dung khiêu dâm hoặc truyền bá tệ nạn xã hội dưới bất kỳ hình thức nào.
  3. Spam: Đăng liên tiếp, lặp lại một nội dung từ 2 lần trở lên.

  Điều 5. Mọi hành vi trích dẫn, sao chép lại bài sai phạm được coi là cố tình quảng bá (nhân rộng) sai phạm đó, sẽ cân nhắc xử lý như người sai phạm.

  Điều 6. Nội dung tin nhắn cá nhân (đối thoại) không được kiểm soát, vì vậy các thành viên trong cùng một đối thoại sẽ tự chịu trách nhiệm và giám sát lẫn nhau về nội dung. Trường hợp bị quấy rối hoặc xúc phạm, đề nghị thành viên dùng chức năng báo cáo.

  Điều 7. Hệ thống chế tài
  1. Các chế tài được áp dụng bao gồm:
   a) Nhắc nhở: áp dụng với hành vi vi phạm nhưng chưa cấu thành tội cụ thể. Có ba hình thức nhắc nhở là gửi bài viết, nhắn tin riêng hoặc cho 0 thẻ.
   b) Sửa bài viết: áp dụng với bài viết có một vài câu từ rất bậy bạ hoặc có thông tin riêng tư của thành viên khác nhưng nội dung khác trong bài vẫn có giá trị thảo luận, việc sửa để loại bỏ phần sai phạm không gây ảnh hưởng đến nội dung của toàn bài.
   c) Xóa bài viết: áp dụng với bài viết có nhiều câu từ hoặc toàn bộ nội dung sai quy định về từ ngữ, hoặc thông tin bất hợp pháp, việc sửa bài viết không thể đảm bảo được tính trọn vẹn của bài viết, đồng thời bài viết ít có giá trị đóng góp cho diễn đàn.
   d) Cho thẻ cảnh cáo: áp dụng với nội dung sai phạm đã cấu thành tội.
   e) Banned reply: áp dụng khi muốn khóa bình luận nhằm ngăn chặn một nick diễn đàn đang cố ý tham gia tiêu cực tại chủ đề.
   f) Banned id có thời hạn: áp dụng với id có nhiều sai phạm liên tiếp hoặc sai phạm lớn.
   g) Banned id vô thời hạn: áp dụng với id sai quy tắc đặt tên hoặc được tạo nhằm mục đích spam.
   h) Xóa xổ tài khoản: chỉ áp dụng với id ảo được lập nhằm mục đích quảng cáo.
  2. Một vi phạm có thể bị áp dụng nhiều chế tài [2], trừ các nhóm chế tài sau không được áp dụng cùng nhau:
   a) Sửa bài viết / xóa bài viết [3].
   b) Sửa bài viết / cho thẻ cảnh cáo.
   c) Banned reply / banned id / xóa xổ id.

  Điều 8. Án tích
  1. Trong vòng 07 ngày kể từ lần bị áp dụng chế tài gần nhất, nếu thành viên tiếp tục vi phạm cùng một lỗi thì sẽ được coi là tái phạm, áp dụng tình tiết tăng nặng theo khoản 7, điều 8, Phần 2.
  2. Mỗi khi thành viên bị cho thẻ cảnh cáo, số thẻ này sẽ có hiệu lực trong vòng 14 ngày. Nếu sau 14 ngày thành viên không có vi phạm khác thì số thẻ này sẽ tự động hết hiệu lực. Nếu trong vòng 14 ngày thành viên tiếp tục bị cho thẻ cảnh cáo, số thẻ mới sẽ cộng dồn với số thẻ cũ. Tại thời điểm thành viên có đủ 10 thẻ thì diễn đàn sẽ tự động chuyển thành hình phạt banned 01 tháng.

  Điều 9. Truy hạn
  1. Truy hạn là thời hạn truy cứu trách nhiệm tính từ thời điểm id có hành vi sai phạm. Chỉ được áp dụng chế tài theo quy định tại điểm d/e/f/g khoản 1, điều 7 trong thời hạn này [4].
  2. Truy hạn với mỗi tội danh sẽ khác nhau, được quy định cụ thể tại Chương 2 của Luật này.
  3. Những tội danh không có truy hạn sẽ bị áp dụng chế tài bất cứ khi nào hành vi sai phạm bị phát hiện.

  Điều 10. Thành viên đang trong thời gian bị banned thì sẽ không tiếp tục bị cho thẻ ở những bài viết sai phạm trước đó.

  Điều 11. Kháng án
  1. Trong vòng 14 ngày kể từ khi bị áp dụng chế tài, thành viên có quyền lựa chọn một trong hai hoặc tuần tự các hình thức kháng án sau đây [5]:
   a) Nhắn tin cho người đã thực hiện chế tài để trình bày, giải thích và đề nghị xem xét lại.
   b) Gửi topic trong box Hỗ trợ về diễn đàn để chất vấn và nhờ cấp có thẩm quyền cao hơn (smod, admin diễn đàn) phân xử tại đường dẫn dưới đây: http://diendan.gamethuvn.net/forums/204/
   Quyết định của admin diễn đàn là quyết định cuối cùng.
  2. Trong vòng 30 ngày, thành viên nào có 03 lần kháng án nhưng không được xem xét lại vì có bằng chứng phạm tội rõ ràng căn cứ theo Luật cộng đồng thì thành viên ấy sẽ bị kết tội quấy rối BQT [6].

  Chương 2. Các tội cụ thể
  Điều 12.
  Tội đặt tên sai quy định. Truy hạn: không có.
  Banned vĩnh viễn với nick đặt tên có nội dung phạm vào một trong các hành vi được quy định tại khoản 1/2/3/4 điều 1, Phần 2 và điều 2, Phần 2.

  Điều 13. Tội sử dụng thông tin hồ sơ sai quy định. Truy hạn: không có.
  Áp dụng chế tài căn cứ theo điều 15 và điều 16 của Luật này nếu hành vi phạm tội được thực hiện tại thông tin hồ sơ, avatar (ảnh đại diện) hoặc chữ ký của tài khoản. Trước khi áp dụng chế tài, người xử lý cần chụp ảnh lại nội dung sai phạm để làm bằng chứng, sau đó báo với admin diễn đàn để xóa nội dung sai phạm.

  Điều 14. Lỗi không dùng tiếng Việt có dấu. Truy hạn: 05 ngày.
  1. Nhắc nhở đến id vi phạm khoản 1, điều 3.
  2. Cảnh cáo 01 thẻ đến id có từ 05 bài viết liền nhau vi phạm khoản 1, điều 3. Cứ mỗi 05 bài viết liền nhau sau đó tiếp tục vi phạm thì cảnh cáo thêm 01 thẻ.

  Điều 15. Tội sử dụng ngôn từ sai quy định. Truy hạn: 07 ngày.
  1. Nhắc nhở với các nội dung [7] phạm vào khoản 1/2/3/4 điều 1, Phần 2 nhưng có những tình tiết được quy định tại điều 9, Phần 2 và không có tình tiết nào được quy định tại điều 8, Phần 2.
  2. Cảnh cáo 01 thẻ với các nội dung phạm vào khoản 1/2/3/4 điều 1, Phần 2.
  3. Cảnh cáo 02 thẻ với các nội dung phạm vào khoản 1/2/3/4 điều 1, Phần 2 nhưng có những tình tiết được quy định tại điều 8, Phần 2.

  Điều 16. Tội đăng thông tin bất hợp pháp. Truy hạn: 07 ngày.
  1. Nhắc nhở với các nội dung phạm vào khoản 1/4, điều 2, Phần 2 nhưng có những tình tiết được quy định tại điều 9, Phần 2 và không có tình tiết nào được quy định tại điều 8, Phần 2.
  2. Xóa các bài gửi phạm vào điều 2, Phần 2, trừ trường hợp chưa cấu thành tội cụ thể [8].
  3. Cảnh cáo 01 thẻ với các nội dung phạm vào khoản 1/4, điều 2, Phần 2 hoặc khoản 2/3/5 điều 2, Phần 2 nhưng có những tình tiết được quy định tại điều 9, Phần 2 và không có tình tiết nào được quy định tại điều 8, Phần 2.
  4. Cảnh cáo 02 thẻ với các nội dung phạm vào khoản 2/3/5 điều 2, Phần 2.
  5. Cảnh cáo 03 thẻ với các nội dung phạm vào điều 2, Phần 2 nhưng có những tình tiết được quy định tại điều 8, Phần 2.

  Điều 17. Tội nhắn tin riêng với nội dung sai phạm. Truy hạn: 07 ngày.
  1. Nhắc nhở với mỗi tin nhắn có nội dung phạm vào điều 1/2, Phần 2.
  2. Banned 01 tháng nếu id tiếp tục nhắn từ 03 tin trở lên có nội dung phạm vào điều 1/2, Phần 2.

  Điều 18. Tội quấy rối. Truy hạn: 07 ngày.
  1. Nhắc nhở với id có hành vi gửi từ 05 tin nhắn riêng hoặc tin nhắn ở hồ sơ của thành viên khác với nội dung vô nghĩa, không liên quan đến các hoạt động của cộng đồng.
  2. Cảnh cáo 02 thẻ nếu sau lần nhắc nhở đầu tiên, id vi phạm vẫn tiếp tục có hành vi quấy rối từ 03 tin trở lên.
  3. Banned 01 tháng nếu id vẫn tiếp tục có hành vi quấy rối từ 03 tin trở lên sau khi bị cảnh cáo.
  4. Cảnh cáo 05 thẻ nếu id có hành vi quấy rối BQT được quy định tại khoản 2, điều 11.

  Điều 19. Tội chiếm đoạt trái phép tài sản. Truy hạn: 07 ngày.
  Banned 01 tháng với id tham gia chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 5, Phần 2.

  Điều 20. Tội tạo id khác nhằm mục đích xấu. Truy hạn: 07 ngày.
  Nếu thành viên tạo id mới nhằm mục đích thực hiện những hành vi sai phạm theo quy định của Luật này thì id mới sẽ bị banned vĩnh viễn, đồng thời cảnh cáo 05 thẻ với id cũ.

  ____________________________________
  Hướng dẫn:
  [1] Như tên tài khoản, thông tin hồ sơ, bài viết, tin nhắn, hình ảnh.v.v..
  [2] Ví dụ về áp dụng nhiều chế tài: một bài viết vi phạm bị cho thẻ, sau đó bị xóa, người đăng bài bị banned reply.
  [3] Hiểu như sau: Khi đã sửa bài viết thì không được xóa, nếu đã xóa bài viết thì không được sửa. Cách hiểu tương tự với điểm b/c.
  [4] Lấy điều 15 làm ví dụ, thành viên A gửi bài viết sai phạm vào ngày 10/x/y, hành vi của A bị phát hiện ở ngày 17/x/y thì do vẫn trong truy hạn 07 ngày nên A có thể bị áp dụng chế tài theo quy định tại điểm d/e/f/g khoản 1, điều 7. Nhưng nếu đến ngày 18/x/y hành vi của A mới bị phát hiện thì A sẽ được miễn áp dụng các hình thức chế tài nêu trên. Tuy nhiên, tùy nội dung bài viết
  [5] Nếu vượt quá 14 ngày kể từ khi bị áp dụng chế tài thì thành viên không có quyền kháng án. Khuyến khích thành viên kháng án theo tuần tự, từ trực tiếp liên lạc với người thực hiện chế tài, nếu vẫn không thỏa đáng thì mới kháng án lên cấp cao hơn.
  [6] Được quy định tại khoản 4, điều 18.
  [7] Nội dung nào sai phạm thì áp dụng chế tài với nội dung đó, nếu thành viên gửi 5 bài viết sai phạm thì có thể áp dụng chế tài theo luật với cả 5 bài. Tuy nhiên, người xử lý được phép cân nhắc có thể không áp dụng chế tài giống nhau với tất cả các bài viết trong cùng một “lần tham gia”, ví dụ thành viên vì mải tranh cãi nên trong một thời gian ngắn đã viết 05 bài vi phạm thì 4 bài trước có thể chỉ nhắc nhở, đến bài thứ 5 mới cho thẻ cảnh cáo (nếu có quy định cho thẻ cảnh cáo với tội này), đây cũng là cách để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, tạo cơ hội cho thành viên sửa đổi,. Tuy nhiên, bắt buộc phải áp dụng chế tài theo luật định nếu có tình tiết tăng nặng được quy định tại điều 8, Phần 2.
  [8] Nội dung có xu hướng vi phạm hoặc có sai phạm nhưng ở mức độ nhẹ, có thể khoan hồng.
   
  Last edited: 22/5/17
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa. Bạn muốn mở lại chủ đề? Nhắn tin cho admin Thiên Thanh Hi

Chia sẻ trang này